Hur har ni det?

För att skapa förutsättningar för konstruktiva samtal om hur er arbetsplats fungerar behöver alla i gruppen få ge sin input. Utifrån de fem temaområden som finns på Balansguiden – för alla finns här frågeställningar att jobba vidare utifrån. Det tar bara ett par minuter att skicka ut och svara och du bestämmer vilket fokus ni ska ha. Behöver ni en tydligare helhetsbild eller är det något särskilt som behöver uppmärksamhet?

1. Skicka ut frågor
2. Prata om resultatet

Namnge nytt utskick

Första steget är att skicka ut frågor till gruppen. Börja med att namnge ditt utskick i rutan nedan.

Välj dina frågor

Det finns totalt 17 frågor under de fem områdena nedan. Gör du inga val kommer alla frågor med.

Välj bort de frågor som inte är relevanta för er genom att klicka på kryssen till höger. När du känner dig nöjd klickar du på knappen ”Skapa”. Har du inte redan loggat in behöver du göra det. Nästa steg är att samla gruppen och prata om resultatet. Boka in ett möte redan nu.

Du kan själv styra ditt arbete
Du kan arbeta var som helst
Du har möjlighet att alltid vara tillgänglig
Du får vara med och utveckla verksamheten
Du har allas förtroende
2. Prata om resultatet

Om resultatet

Allas input är viktig för att få en helhetsbild av nuläget. Här får du en överskådlig sammanställning av gruppens svar. Den är perfekt att ha som underlag för ett samtal där ni enas om vad som är viktigast för er att jobba vidare med.

Vad händer sedan?

När du har gått igenom resultatet tillsammans med gruppen är det dags att bli mer konkreta. Boka ett möte där ni gemensamt kommer överens om hur ni vill ha det. På sidan ”Hur vill ni ha det?” finns ett underlag förberett så att ni kan komma igång direkt.