Hur vill ni ha det?

Ni har pratat igenom nuläget och vet vad ni vill förbättra. Nu är det dags att bli mer konkreta, och enas om detaljerna i hur ni vill ha det. För att förändringarna ska bli verklighet behöver alla i gruppen bidra.

3. Kom överens
4. Följ upp hur det går

Skapa nytt underlag

Börja med att välja de frågor som är relevanta för er och skicka ut dem till gruppen. Namnge ditt utskick i rutan nedan.

Välj dina frågor

Välj bort de frågeställningar du inte vill ha med i ditt underlag genom att klicka på krysset till höger. Skapa länken och använd den som ett arbetsdokument när ni träffas och ska komma överens.

Du kan själv styra ditt arbete
Du kan arbeta var som helst
Du har möjlighet att alltid vara tillgänglig
Du får vara med och utveckla verksamheten
Du har allas förtroende
4. Följ upp hur det går

Om uppföljning och resultat

Hur går det för oss? Svaren från samtliga uppföljningstillfällen du har skickat ut till din grupp sammanställs för att du ska veta hur det har gått med det ni kommit överens om. Varje fråga sammanställs på en egen sida. Hur många uppföljningar ni gör bestämmer ni själva men ett förslag är att följa upp en gång i kvartalet så att frågorna inte glöms bort i vardagen.

Vad är syftet?

Alla förbättringar tar tid och behöver underhållas. Syftet med uppföljningen är att du ska få en indikation på hur det ni kommit överens om fungerar i verkligheten, eller om det behöver justeras. Det finns inget standardrecept som fungerar och ni kan behöva prova några varianter innan ni hittar rätt. Uppföljningen blir också en bekräftelse när ni har lyckats förbättra något till det bättre för gruppen.