SV | EN

Balansguiden

Hur väl kände du igen dig?

Börja med att reflektera över hur väl filmens innehåll skildrar din arbetssituation, från 1 till 5.

Du kan själv styra ditt arbete

Många har möjligheten att själva kunna välja hur de ska utföra och lösa sina arbetsuppgifter – kanske även du?

Men friheten att styra arbetet själv medför också större ansvar, eftersom din insats och dina val även påverkar dina kollegor. Att vi ser över gemensamma arbetssätt är avgörande för att vi ska kunna hjälpa varandra att uppnå våra gemensamma mål.

Balansen mellan individuellt arbete och samarbete

Illustration Illustration

Många anställda har redan i dag viss frihet att bestämma hur deras arbetsuppgifter ska lösas och vilka de ska samarbeta med.

De individuella målen hör dock alltid ihop med de gemensamma, vilket ibland kan skapa en intressekonflikt. Att arbeta självständigt innebär en balansgång mellan att styra sitt arbete utifrån egna utgångspunkter och att anpassa sig till andras behov och önskemål.

Här är några frågor att reflektera över: Delar jag med mig av min kunskap? Är jag beredd att hjälpa en kollega att lyckas – ibland kanske bättre än jag själv?

Finns det något jag kan göra för att underlätta för mina kollegor att utföra sina uppgifter och i slutändan få nöjda kunder? Finns det något mina kollegor skulle kunna göra för att underlätta för mig?

För att undvika missförstånd, tänk först igenom din situation enskilt och prata sedan igenom den i arbetsgruppen.

Har du balans mellan dina individuella och arbetsgruppens gemensamma mål?

Förutsättningar att lösa dina arbetsuppgifter

Illustration Illustration

Alla behöver vi tydliga mål. Det gäller på alla nivåer – individer, grupper och organisationer – och oavsett vilka uppgifter, kompetenser och befogenheter vi har i våra respektive yrkesroller. När vi saknar mål drabbas vi lätt av irritation och stress.

Ditt sätt att vara som person och ditt sätt att lösa dina arbetsuppgifter påverkar dina kollegors arbetsmiljö. Dessutom kan det vara så att det som du tycker är roligt och utmanande känns påfrestande och jobbigt för en kollega.

Det är därför viktigt att ni pratar igenom era gemensamma förutsättningar. Om du som individ har otydliga mål, uppgifter, ansvar och befogenheter så påverkar det hur du presterar. Din osäkerhet kan leda till sämre resultat – vilket i sin tur påverkar dina kollegor, som är beroende av ditt arbete.

Har du tydliga förutsättningar för att du, och dina kollegor, ska kunna lösa era uppgifter?

Det bästa arbetssättet

Illustration Illustration

Målen och kunderna är en måttstock på om vårt arbete ger resultat eller inte. Men hur vet vi att vi arbetar på det mest effektiva sättet? Kanske skulle vi kunna arbeta på ett enklare, mindre resurskrävande sätt?

Oavsett yrkesroll är det bra att regelbundet fråga sig om vi verkligen löser uppgifterna på det bästa, mest effektiva sättet – som individer och som arbetsgrupp.

Om det är oklart hur uppgifter ska utföras och vilka förväntningar vi har på utfallet, blir det svårt att bedöma om vi gör det vi borde, och om resultatet är det förväntade.

I viss mån har alla sin egen måttstock och lever efter sina egna förväntningar och krav på vad som är rätt och riktigt. För vissa fungerar det bra, men för andra kan det skapa osäkerhet och onödig stress.

Känner du dig trygg med att du har ett effektivt arbetssätt, och att andra också uppfattar det så?

1Vilken fråga vill du fokusera på?

Det är viktigt att du utgår från det som är relevant för dig. Nedan är de frågeställningar du svarat nej på. Klicka på den du vill gå vidare med till nästa steg.

Du har ännu inte svarat nej på någon fråga i detta avsnitt.

 • Har du balans mellan dina individuella och arbetsgruppens gemensamma mål?

  Välj
 • Har du tydliga förutsättningar för att du, och dina kollegor, ska kunna lösa era uppgifter?

  Välj
 • Känner du dig trygg med att du har ett effektivt arbetssätt, och att andra också uppfattar det så?

  Välj

2Vad skulle du behöva?

Det är viktigt att du själv formulerar ett förslag utifrån ditt egna perspektiv.

3Vem kan ge
dig det?

Det är viktigt att du tar fram lösningen tillsammans med rätt personer.

 • Du själv
 • Privat nätverk
 • Dina kollegor
 • Din chef
 • Du själv
 • Privat nätverk
 • Dina kollegor
 • Din chef
 • Du själv
 • Privat nätverk
 • Dina kollegor
 • Din chef

Vill du spara dina svar?

Skicka dem till dig själv nedan.

Du är antagligen inte ensam.

Fortsätt diskussionen med dina kollegor.

 • Kände de också igen sig?
 • Har ni samma problembild?
 • Kan ni förbättra saker tillsammans?