SV | EN

Balansguiden

Hur väl kände du igen dig?

Börja med att reflektera över hur väl filmens innehåll skildrar din arbetssituation, från 1 till 5.

Du kan arbeta var som helst

Beroende på våra arbetsuppgifter och mål kan vi ofta arbeta på andra ställen än kontoret.

Dagens teknik gör att vi har stor frihet att arbeta från ett kafé, hemma, på landet eller hos kunden. Vi är beredda att offra mycket av det praktiska på kontoret – som höj- och sänkbara skrivbord och ergonomiska stolar – för att kunna arbeta när och var som helst.

Arbetsplatsen

Illustration Illustration Illustration Illustration Illustration

När vi flyttar arbetsplatsen från kontoret ställer vi inte samma krav på den fysiska arbetsmiljön. Trots att arbetsgivaren fortfarande har ansvaret är det svårt att hålla kolla på de fysiska förutsättningarna när den anställde väljer att arbeta utanför kontoret.

Den anställde har också ett eget ansvar för sin arbetsmiljö. Men om det skulle innebära investeringar i arbetsmiljön hemma finns en risk att arbetsgivaren i stället ber hen att arbeta på kontoret.

Att sitta framför tv:n och läsa mejlen på söndagen kan vara både bra och dåligt. Du förbereder dig inför veckan som kommer, vilket kan kännas skönt – men hur är det med din arbetsställning, egentligen? Många har även sin bil som arbetsplats, med de för- och nackdelar som det innebär.

När du arbetar utanför kontoret, har du en fullgod fysisk arbetsmiljö?

Teknikstöd

Illustration Illustration Illustration Illustration Illustration

Tekniken kan vara ett fantastiskt hjälpmedel eller ett hinder. Att komma åt arbetsmaterialet hemifrån (VPN) fungerar inte alltid perfekt – det kan ta tid och vara krångligt. Ibland är materialet av säkerhetsskäl inte heller tillgängligt.

Många IT-system är krångliga att arbeta i och inte särskilt användarvänliga. Vi har olika datorvana och det påverkar hur vi lyckas hantera systemen.

Dessutom kan systemen fungera olika bra på olika ställen i organisationen och möjligheten till support kan variera. Många har ett arbetsklimat som uppmuntrar oss att arbeta överallt, men det är inte alltid som tekniken lever upp till den idén.

Har du det tekniska stöd du behöver för att kunna utföra ditt arbete?

Arbetsdagar

Illustration

En frågeställning som går hand i hand med den nya tekniken är möjligheten att jobba hemifrån när du är sjuk eller vårdar barn (vabbar). Tidigare var vi sjuka när vi var sjuka och vabbade när vi vabbade. Det var tydligt och kollegorna visste att man inte gick att nå om man inte var på jobbet.

I dag har både egen sjukdom och vabbdagar blivit en gråzon. Även om du är tillräckligt sjuk för att vara hemma, så kanske du är tillräckligt frisk för att kunna svara på viktiga mejl och samtal. Vilket får dina kollegor att tro att du är lika tillgänglig som vanligt trots att du egentligen borde vila och skulle behöva lite lugn och ro. Frågan är också var gränsen går mellan en sjukdag och en arbetsdag?

Samma sak när vi vabbar. Barnen är sjuka, men du kanske ändå kan ta några samtal och svara på mejl? Dessutom är det skönt att inte komma efter med jobbet ”för sin egen skull”.

Att ta upp frågan till diskussion och skapa gemensamma regler – så att vi vet vad vi ska förhålla oss till och alla kan göra på samma sätt – är en stor hjälp. Det är också det bästa sättet att förebygga onödig irritation när någon är hemma sjuk eller med sjuka barn.

Kan du enkelt dra tydliga gränser för när du arbetar och inte?

Återkoppling

Illustration Illustration Illustration Illustration Illustration Illustration Illustration Illustration Illustration

Om du inte jobbar på samma plats som din chef kan det vara en utmaning att få till en relevant återkoppling på din arbetsinsats. Detsamma kan gälla vid olika tider på dygnet eller i olika tidzoner, då du och din chef kanske inte träffas regelbundet.

Då är det svårt för chefen att kunna ge konkret återkoppling på din prestation, vilket leder till att hen går på sin egen känsla eller det hen kanske får höra i andra hand – både positivt och negativt.

Det gör i sin tur att det blir upp till dig själv att avgöra om ditt sätt att arbeta är det bästa för dig och gruppen.

Har du möjlighet till tillräcklig återkoppling från din chef?

1Vilken fråga vill du fokusera på?

Det är viktigt att du utgår från det som är relevant för dig. Nedan är de frågeställningar du svarat nej på. Klicka på den du vill gå vidare med till nästa steg.

Du har ännu inte svarat nej på någon fråga i detta avsnitt.

 • Har du kontroll över din fysiska arbetsmiljö även när du arbetar utanför kontoret?

  Välj
 • Har du det tekniska stöd du behöver för att kunna utföra ditt arbete?

  Välj
 • Kan du enkelt dra tydliga gränser för när du arbetar och inte?

  Välj
 • Har du möjlighet till tillräcklig återkoppling från din chef?

  Välj

2Vad skulle du behöva?

Det är viktigt att du själv formulerar ett förslag utifrån ditt egna perspektiv.

3Vem kan ge
dig det?

Det är viktigt att du tar fram lösningen tillsammans med rätt personer.

 • Du själv
 • Privat nätverk
 • Dina kollegor
 • Din chef
 • Du själv
 • Privat nätverk
 • Dina kollegor
 • Din chef
 • Du själv
 • Privat nätverk
 • Dina kollegor
 • Din chef

Vill du spara dina svar?

Skicka dem till dig själv nedan.

Du är antagligen inte ensam.

Fortsätt diskussionen med dina kollegor.

 • Kände de också igen sig?
 • Har ni samma problembild?
 • Kan ni förbättra saker tillsammans?