SV | EN

Balansguiden

Hur väl kände du igen dig?

Börja med att reflektera över hur väl filmens innehåll skildrar din arbetssituation, från 1 till 5.

Du får vara med och utveckla verksamheten

När omvärlden ständigt utvecklas och förändras är det oerhört viktigt att allas kunskap och kompetens tillvaratas.

För att kunna bidra till utvecklingen ur ditt perspektiv, krävs dels att du vet hur din insats påverkar andra delar i processen, dels att någon lyssnar till dig.

Tid för utvecklingsarbete

Illustration Illustration Illustration Illustration Illustration

Omvärlden förändras ständigt med nya krav och förutsättningar. Därför är det viktigt att vi pratar med varandra. Det som fungerar i dag kanske inte fungerar imorgon.

Vi människor hanterar förändringar olika och det är helt okej. Hur fungerar du? Tycker du att det är roligt med förändringar och gillar när det händer mycket, eller tycker du mest att det är jobbigt?

Oavsett vilket kommer vi aldrig undan förändringar i livet. Men det kan hjälpa oss att hantera dem om vi vet hur vi själva fungerar.

Alla på en arbetsplats behöver vara delaktiga i förändringsarbetet, men på olika sätt. För detta krävs tid.

Känner du att du kan ta dig tid för att bidra till det interna utvecklingsarbetet?

Lojalitet och intressen

Illustration Illustration Illustration Illustration

Att ha ett fritt arbete kan betyda att du arbetar mer med andra personer än med dina ”riktiga kollegor”.

Du sitter kanske hos kunden, representerar dem och följer med dem i deras aktiviteter. Eller så ingår du i ett projekt med flera leverantörer, som du jobbar tätt med under en tid.

En annan situation uppstår när du är utlånad till ett projekt från din fasta avdelning – när båda ställena behöver din tid kan det vara svårt att veta vilken ben du ska stå på. Utan regelbunden kontakt med dina kollegor på hemmaplan blir det dessutom svårt att känna tillhörighet, få stöd och dryfta sina tankar.

Är det tydligt för dig vem du ska vara lojal med och vems intressen du ska företräda?

Beslut och prioritering

Illustration Illustration Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

Oavsett var din chef finns är en av hens viktigaste uppgifter att vid behov hjälpa till att prioritera bland arbetsuppgifterna, särskilt när det uppstår brist på resurser som exempelvis tid.

Men vissa medarbetare ingår i en matrisorganisation och kan ha flera chefer – en ”riktig chef” och en chef med streckad linje – vilket kan göra det mer komplicerat. Dessutom sitter en del långt ifrån sina chefer rent fysiskt. De kan sitta någon annanstans i Sverige eller i ett helt annat land.

När cheferna har motstridiga krav eller behov kan det uppstå problem. Dessutom kanske det finns fler personer som bestämmer vad du ska göra.

Är det tydligt för dig vem som bestämmer vad, gällande dina arbetsuppgifter?

1Vilken fråga vill du fokusera på?

Det är viktigt att du utgår från det som är relevant för dig. Nedan är de frågeställningar du svarat nej på. Klicka på den du vill gå vidare med till nästa steg.

Du har ännu inte svarat nej på någon fråga i detta avsnitt.

 • Känner du att du kan ta dig tid för att bidra till det interna utvecklingsarbetet?

  Välj
 • Är det tydligt för dig vem du ska vara lojal med och vems intressen du ska företräda?

  Välj
 • Är det tydligt för dig vem som bestämmer vad, gällande dina arbetsuppgifter?

  Välj

2Vad skulle du behöva?

Det är viktigt att du själv formulerar ett förslag utifrån ditt egna perspektiv.

3Vem kan ge
dig det?

Det är viktigt att du tar fram lösningen tillsammans med rätt personer.

 • Du själv
 • Privat nätverk
 • Dina kollegor
 • Din chef
 • Du själv
 • Privat nätverk
 • Dina kollegor
 • Din chef
 • Du själv
 • Privat nätverk
 • Dina kollegor
 • Din chef

Vill du spara dina svar?

Skicka dem till dig själv nedan.

Du är antagligen inte ensam.

Fortsätt diskussionen med dina kollegor.

 • Kände de också igen sig?
 • Har ni samma problembild?
 • Kan ni förbättra saker tillsammans?