SV | EN

Balansguiden

Hur väl kände du igen dig?

Börja med att reflektera över hur väl filmens innehåll skildrar din arbetssituation, från 1 till 5.

Du har allas förtroende

Förväntningar kan vara svåra att hantera. Kanske särskilt dem som vi har på oss själva.

Det kan vara svårt att avgöra vad som är bra nog, hur uppdraget ska lösas på bästa sätt och när det faktiskt är klart. Vad förväntar sig egentligen chefen, kollegorna, kunderna och inte minst du själv?

Uttalade och outtalade förväntningar

Illustration Illustration Illustration Illustration

Vi möts ständigt av förväntningar från vår omvärld; kunder, chefen, kollegor, medarbetare, leverantörer och konkurrenter.

Det finns en risk att drunkna i otydliga krav, varför det är viktigt att vi talar om vilka förväntningar vi har på varandra i olika situationer. Hur snabbt ska en kund förvänta sig hjälp från oss och hur kan vi leva upp till det?

Om vi har talat om förväntningar och krav i förväg, är det lättare att förhålla sig till olika uppgifter och situationer – och kanske särskilt när det blir för mycket att hinna med. Att ha ett rättesnöre hur saker ska hanteras och hur vi tillsammans kan hjälpas åt är ovärderligt.

Sedan har vi våra egna krav, förväntningar och måsten på oss själva som vi försöker leva upp till. Krav som vi mer eller mindre är omedvetna om och som ofta styr oss i våra handlingar. Att bli medveten om våra egna outtalade förväntningar är inte alltid lätt, men väldigt viktigt när vi ser på vårt sätt att arbeta och handla i olika situationer.

Föreställningar om vad andra har för förväntningar på oss och vad vi borde leva upp till både privat och i jobbet – är ofta just bara föreställningar. Vad har du för föreställningar kring vem du ska eller måste vara? Och vad får dig att tro det? Om du inte säkert vet, är ett bra tips att ta reda på det genom att fråga om det stämmer?

Är det tydligt vad som förväntas av dig i arbetet?

Att veta vad som är "good enough”

Illustration Illustration Illustration Illustration Illustration Illustration Illustration Illustration Illustration Illustration Illustration Illustration Illustration

När vi talar om att lösa en uppgift ”good enough” eller tillräckligt bra på svenska, menar vi att vi ska leverera den kvalitet som kunden betalat för eller förväntar sig. Inte mer och inte mindre.

Det är inte alltid lätt att veta vad det betyder och ofta utgår vi från oss själva. Om vi internt är otydliga med vilka förväntningar vi har på varandra kan det vara svårt. Några brukar hävda att det bara är att använda ”sunt förnuft”, men problemet är att sunt förnuft för dig är något helt annat för din kollega.

Det är därför viktigt att vi berättar tydligt vad vi menar och inte är svepande med ord som bra, lagom, snabbt, direkt, med kvalitet, i tid, med sunt förnuft och så vidare.

Om vi inte tydligt specificerar vad det betyder för oss, blir det utrymme för individuella tolkningar, missförstånd och källa till konflikter, helt i onödan.

Får du tillräckligt tydlig återkoppling för att bedöma dina resultat?

Uppdrag och arbetsuppgifter

Illustration Illustration Illustration Illustration Illustration Illustration Illustration Illustration Illustration

Förmodligen är du en pusselbit i större helhet. Det du gör påverkar andra i sina uppgifter. En vanlig källa till missförstånd och konflikter är när en uppgift eller information förs över till nästa led.

Kommunikation är det viktigaste och svåraste som finns. Men det betyder inte att vi inte kan göra allt vi kan för att undvika missförstånd.

Vad är uppdraget och dina arbetsuppgifter? Vad har du för kompetenskrav, ansvar, befogenheter och resurser för att lösa uppgifterna?

Om man inte ser över vem som ansvarar för vad, finns risk att vi missar vissa uppgifter och situationer helt, eller att flera ”springer på samma bollar”. Dessutom missar vi var det finns gråzoner där det är otydligt vart uppgift och ansvar hör hemma.

Med tanken på att omvärlden i form av kunder, teknik, konkurrenter och kompetenskrav förändras är det bra att regelbundet se över hur ditt uppdrag och rollbeskrivning stämmer överens med dagens situation. Och kanske framförallt om din bild av beskrivningen stämmer överens med andras bild av densamma.

Är det tydligt för dig vad ditt uppdrag är och hur det ska lösas?

Fördelning av arbetstid

Illustration Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

Allt handlar om deadlines och att deadline hålls, inte när eller hur tiden läggs ner. Faran med att själv förfoga över arbetstiden är att det alltid finns tid att köpa och att den tas av din egen tid.

Du tänker på arbetet även när du egentligen inte jobbar, går runt och problemlöser eller problemformulerar. Men vad räknas egentligen till att jobba?

Fördelen med att få arbeta efter eget önskemål är att du kanske går tidigare för att hämta barnen på dagis eller uträttar ett privat ärende, för att sen ta igen tiden senare på kvällen. Dessutom löser vi problem när vi minst anar det.

En lösning på ett arbetsproblem dyker upp när du står och borstar tänderna. Eller så läser du något i tidningen eller ser på tv som gör att du får idéer som har med jobbet att göra. Är det arbetstid när vi börjar tänka på jobbet när vi är lediga?

Ett problem kan vara att vi tappar kontroll över tiden vi lägger ner på arbetet. Vi löser våra uppgifter och deadlines och inte sällan blir det mer arbetstid än den ”normala”.

Eftersom tid utan konkret resultat är svår att mäta tappar vi kontrollen över hur mycket vi arbetar, vet vi inte hur mycket övertid det blir och det blir även svårt att visa för chefen.

Har du kontroll över din arbetstid?

1Vilken fråga vill du fokusera på?

Det är viktigt att du utgår från det som är relevant för dig. Nedan är de frågeställningar du svarat nej på. Klicka på den du vill gå vidare med till nästa steg.

Du har ännu inte svarat nej på någon fråga i detta avsnitt.

 • Är det tydligt vad som förväntas av dig i arbetet?

  Välj
 • Får du tillräckligt tydlig återkoppling för att bedöma dina resultat?

  Välj
 • Är det tydligt för dig vad ditt uppdrag är och hur det ska lösas?

  Välj
 • Har du kontroll över din arbetstid?

  Välj

2Vad skulle du behöva?

Det är viktigt att du själv formulerar ett förslag utifrån ditt egna perspektiv.

3Vem kan ge
dig det?

Det är viktigt att du tar fram lösningen tillsammans med rätt personer.

 • Du själv
 • Privat nätverk
 • Dina kollegor
 • Din chef
 • Du själv
 • Privat nätverk
 • Dina kollegor
 • Din chef
 • Du själv
 • Privat nätverk
 • Dina kollegor
 • Din chef

Vill du spara dina svar?

Skicka dem till dig själv nedan.

Du är antagligen inte ensam.

Fortsätt diskussionen med dina kollegor.

 • Kände de också igen sig?
 • Har ni samma problembild?
 • Kan ni förbättra saker tillsammans?