SÅ HÄR GÅR DET TILL

Den här delen av Balansguiden fokuserar på dig som chef och ditt arbete med frågor relaterade till det flexibla arbetslivet. Allt det som är utmanande med tillgänglighet, förväntningar, förtroende, prestationer och tid. Här finns verktyg som du enkelt kan använda tillsammans med dina medarbetare som ett långsiktigt stöd för att få bättre koll på din verksamhet och kunna skapa förbättring över tid.

Titta på filmen
Två verktyg för förbättring
1

Hur har ni det?

För bestående förbättringar behöver alla i gruppen få bidra och sedan prata om det tillsammans. Skicka ut frågor och få svaren sammanställda som underlag för ett gemensamt samtal om nuläget.

Kom igång
2

Hur vill ni ha det?

För att uppnå ett önskat nyläge behöver ni först komma fram till vad som kan fungera för just er. Använd underlaget här för att prata och komma överens om hur ni vill ha det. Sammanfatta tillsammans och följ upp hur det går för er över tid.

Kom igång

Förbered dig själv

Att leda samtal kan vara en utmaning och för att uppnå resultat behövs förberedelser. Här hittar du frågeställningar du kan använda för att reflektera över hur det ser ut hos er innan du samlar gruppen. Här finns också en rad konkreta tips på hur man leder samtal med fokus på delaktighet.

Förbered gruppen

Syftet med Balansguiden – för alla, är att alla medarbetare, oavsett roll och förkunskap, ska börja reflektera över sin arbetsvardag. Att ta del av samma material och börja tänka individuellt kan ge en mer effektiv start för gemensamma samtal. Här finns tips på hur du kan använda balansguiden tillsammans med dina medarbetare.