Använd Balansguiden i grupp

Att låta dina medarbetare göra Balansguiden – för alla är ett bra sätt att introducera frågor om det flexibla arbetslivet. För att göra frågorna till en del av ert gemensamma arbete kan du här fokusera på den del du tycker passar din grupp bäst, eller göra dem alla i tur och ordning.

Se filmerna tillsammans

Det finns fem filmer på olika teman. Alla lyfter olika perspektiv på det flexibla arbetslivet. Känner gruppen igen sig? På vilket sätt är filmerna relevanta för er? Se en eller flera filmer vid samma tillfälle. Avsätt tid att prata om dem tillsammans.

Grupp
45 minuter
Möjlighet att titta på filmerna
1. Titta gemensamt på en av filmerna
2. Jämför och diskutera
  • Känner ni igen er?
  • Vad upplever ni som positivt?
  • Vad upplever ni som negativt?
  • Är det något ni skulle vilja förändra?
  • Vad skulle krävas för en förändring?
3. Titta på fler filmer utifrån samma frågor
Utgå från frågorna

Till varje temaområde finns ett antal frågor som alla i gruppen kan reflektera över individuellt innan ni pratar vidare tillsammans. Har de tänkt på frågorna tidigare? Är det något de upplever som problem? Hur skulle en förändring till det bättre kunna se ut?

Individuellt och i grupp
15 min individuellt + 45 min gruppsamtal
Ev. möjlighet att titta på frågeställningarna
1. Välj fokus

Välj ett område du vill fokusera på tillsammans med gruppen.

2. Berätta upplägg och boka möte

Uppmana gruppen att gå igenom valt område med tillhörande frågeställningar och boka ett gemensamt möte.

3. Prata om och jämför era svar
  • Hur har ni svarat?
  • Prata om likheter och olikheter i hur ni har svarat
  • Vad upplever flest som problem?
  • Vad krävs för förändring?
Gör en handlingsplan

Till varje område finns möjligheten att ta fram en individuell handlingsplan. Den fungerar som ett konkret arbetsverktyg för förändring med fokus på kompetens, befogenheter och resurser. Vad kan du bidra med och underlätta?

Medarbetare + chef
30 min förberedelser + 45 min samtal
Du behöver förbereda samtalet
1. Informera gruppen

Skicka uppmaning till medarbetare om att gå igenom ett eller flera områden på balansguiden.se

2. Boka in tid för samtal
3. Arbeta med handlingsplanen tillsammans
  • Utifrån era olika roller, med vad och hur kan ni bidra?