För dig som anställd

Balansguiden för alla är ett stöd för dig som vill reflektera över din arbetssituation och hur din arbetsdag ser ut. Arbeta med det du vill förbättra med hjälp av frågeställningar och en handlingsplan.

Till Balansguiden för alla

För dig som chef

Med hjälp av ett utskick kan du ta reda på hur gruppen har det idag, och använda det som ett underlag för att tillsammans diskutera fram vad ni vill förbättra och hur det ska gå till.

Till Balansguiden för chefer