Reflektera själv

Hur ser det ut i er verksamhet? Är det ett aktivt val eller har det bara blivit så? Reflektera över nuläget med hjälp av frågor baserade på de fem områdena från Balansguiden – för alla. Frågorna kan användas som en förberedelse inför mötet med gruppen.

Vad stämmer bäst?

Välj den ytterlighet du känner igen dig mest i genom att klicka på något av de två svarsalternativen. Alla frågor har två följdfrågor med återkoppling. När du har svarat på alla går du vidare till nästa område genom att klicka på de blå flikarna här ovanför.